De dorpsraad vergadert iedere 2e maandag van de maand, in de grote zaal van De Horn aan het Hornplein in Schermerhorn. De vergaderingen starten om 20:00 uur. In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.

Wij houden onze jaarvergadering in november, en na twee jaar geen vergadering wegens corona en lockdown hopen wij u weer te zien op dinsdag 15 november 2022 in De Horn. Hierin een terugblik op afgelopen jaar, de uitgezette acties, inbreng vanuit de bewoners en voorstellen van wijkagent Mark Krom. Ook onze visie op o.a. de N243, verkeersdrukte, nieuwe Dorpshuis. In De Horn mogen wij vergaderen met een maximum aantal van 50 personen (voorschrift brandweer), graag vooraf opgeven indien je wilt komen: info@dorpsraadschermerhorn.nl

2008-07-13-17-44-34