Zoals u wellicht weet, wordt er al langere tijd gesproken over een dorpshuis. Nadat 1 van de centrale ontmoetingsplaatsen, café ’s Lands Welvaren, haar deuren sloot, is de vraag naar een dorpshuis versterkt. Gemeente Alkmaar heeft in de afgelopen maanden eerste gesprekken gevoerd met dorpsverenigingen, SWOS en dorpsraad Schermerhorn. Sinds kort is daar een werkgroep bijgevoegd met enthousiaste dorpelingen.

De locatie van het dorpshuis wordt de huidige plek van De Ruiterstok naast De Grote Kerk op het Oosteinde. Om bij de planvorming de behoefte van het dorp, dus van u als inwoners of betrokkenen, goed in beeld te krijgen, is er door de werkgroep deze enquête opgesteld. Het is wenselijk dat er een breed draagvlak is voor een dorpshuis.

Met de uitkomsten van dit behoeftenonderzoek willen we, samen met dorpsraad, verenigingen en SWOS, input geven in de gesprekken met gemeente Alkmaar. Wij stellen uw mening dus zeer op prijs. Uiteraard wordt uw reactie vertrouwelijk behandeld.

Het is mogelijk meerdere formulieren per huishouden in te leveren. Minimale leeftijd is 12 jaar.

Uiterste inleverdatum is woensdag 1 februari 2023                               

Inleveren kan op de volgende adressen:

De Horn – ideeën-bus Dorpsraad

Pinksterblomstraat 60 – Keetie Klinkenberg

Oosteinde 39 – Rogier Borsjes

Westeinde 12 – Nico Roelofsen

U kunt de enquete hieronder uitprinten,invullen en inleveren, of uitprinten, invullen en mailen naar: info@dorpsraadschermerhorn.nl

Bedankt alvast!

Dorpsraad en Werkgroep

Enquete Dorpshuis Schermerhorn
Getagd op:             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *