De Dorpsraad is ruim 40 jaar actief en heeft als doel de leefbaarheid in ons dorp te behouden en zo mogelijk te vergroten. Wij vergaderen elke tweede maandag van de maand. De eerstvolgende vergadering is op maandag 08 mei om 20.00 uur in De Horn. Wilt u aanwezig zijn dan kunt u gewoon aanschuiven. Wilt u inspraak of een onderwerp op de agenda zetten? Stuur een mail naar info@dorpsraadschermerhorn.nl

Welkom bij de Dorpsraad van Schermerhorn