In 2020 is er een onderzoek uitgevoerd door Veer Advies (Onderzoeksrapport kunt u hier vinden ). Hieruit is een aantal conclusies gekomen. Een van de conclusies uit het rapport is als volgt: 

Uitgaande van de huidige bezetting kan men concluderen dat er een overcapaciteit is aan accommodaties in Schermerhorn. Die overcapaciteit is vooral aan de orde in De Ruiterstok en de gymzaal. Samengaan van organisaties c.q. verenigingen is een noodzakelijke ontwikkeling.

Op initiatief van RSWP Alkmaar Aangenaam is een overleg geweest met diverse verenigingen uit het dorp zonder Gemeente Alkmaar. De notulen van deze avond kunt u hier lezen, deze zijn ook naar de gemeente gegaan om te bekijken of de verschillende visies op elkaar aansluiten. Wordt vervolgd.

Deelnemende verenigingen:

 • Dorpsraad Schermerhorn 
 • Jeugdraad Schermerhorn 
 • De Ruiterstok 
 • SWOS 
 • De Grote Kerk 
 • ‘s Lands Welvaren 
 • Theater de Garage 
 • Het Kleinste Huisje 
 • Sporthal de Mijse 
 • Protestantse Gemeente Schermer 
 • R.K. Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte

Met dit bericht willen we de dorpsgenoten informeren, de conclusies zijn toe te schrijven aan de schrijver van het rapport. De Dorpsraad wil zo onafhankelijk als mogelijk gesprekken aangaan met gemeente, gebruikers van het genoemde onroerend goed en ander belanghebbenden.

Overleg verenigingen d.d. 9 december 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *