De dorpsraad vergadert iedere 2e maandag van de maand, in de grote zaal van de Horn aan het Hornplein in Schermerhorn. De vergaderingen starten om 20:00 uur. In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.

Wij houden onze jaarvergadering op dinsdag 03 november 2020, om 20 uur in Café ’s Lands Welvaren!

2008-07-13-17-44-34