2008-07-13-17-44-34

 

Graag delen!

🚨 Bericht uit de Schermerhorn Alert App groep:

Op verzoek van de politie stuur ik de volgende informatie;
Als u iets verdachts opvalt in de buurt, gebruik dan de SAAR-volgorde:
S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in de Schermerhorn Alert om uw waarneming bekend te maken. Maak de melding zo compleet mogelijk (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.
- Vermeldt tijdens een melding aan 1-1-2 dat u lid bent van de Schermerhorn Alert, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden.

- Zijn uw buren al lid van de Schermerhorn Alert? Laat ze zich aanmelden door een appje te sturen naar 06-27308564

Met vriendelijke groet,
Frans Schuurman (beheerder)
(Reageren op dit bericht is niet nodig bij vragen kunt u mij direct een berichtje sturen op bovenstaand nummer)
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dorpsraad Schermerhorn added a new photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Dorpsraad Schermerhorn added a new photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Stadstoezicht

Stadstoezicht heeft als taak het toezicht houden en het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente Alkmaar. In samenwerking met partners, bijvoorbeeld politie en Stadswerk072, zorgen wij voor het schoon, heel en veilig houden van onze gemeente.

Melding doen
Meldingen geeft u online door. Deze meldingen behandelen wij ook 's avonds en in het weekend.
Telefonische bereikbaarheid: 08.30 - 17.00 uur via 14 072

Leefbaarheid
De inspecteurs en cameratoezichthouders van Stadstoezicht zorgen voor naleving van de regels die er zijn om de leefbaarheid in de stad te behouden en om ergernis, hinder, schade of gevaar te voorkomen. Dit doet Stadstoezicht van 07.00 tot 22.30 uur, ook in de weekeinden.
Politie
Bij ongelukken, bedreiging, vernieling, openlijke (buren)ruzie en geweld belt u de politie.
noodgevallen: bel 112
Voor minder dringende zaken belt u 0900-8844 of neem contact op met uw wijkagent (kies voor uw eigen gebied)
... See MoreSee Less

View on Facebook

Morgenavond om 20:00 begint onze Jaarvergadering. We horen graag over wat er bij jullie speelt. Ook informeren we jullie over wat we hebben gedaan en wat we gaan doen. Kom ook en stel je vraag!

(De koffie staat in het voorcafé van S Lands Welvaren klaar.)
... See MoreSee Less

View on Facebook